Tài sản chung của vợ chồng là gì?

Sau khi được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp, bên cạnh quan hệ nhân thân thì quan hệ tài sản là mối quan tâm của nhiều người. Hãy cùng FamiLaw tìm hiểu xem tài sản chung của vợ chồng là gì?

Như thế nào gọi là tài sản chung?

Điều 33 Luật HN&GĐ quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

Bên cạnh đó, theo Nghị định 126/2014/NĐ-CP về thu nhập hợp pháp của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân hướng dẫn như sau:
  • Về thu hợp hợp pháp khác:

“1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.
2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.
3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”

  • Về hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng

Hoa lợi là sản vật tự nhiên có được từ tài sản riêng.
Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản riêng.

Như vậy, đa phần những tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nếu không có chứng cứ rõ ràng cho thấy đó là tài sản riêng, thì đều là tài sản chung.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.