Tài sản chung của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân

Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng là quan hệ trong hôn nhân và gia đình, sau khi kết hôn có nhiều cặp vợ chồng không biết được thế nào là tài sản chung và pháp luật có cho phép chia tài sản chung không. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tài sản chung là gì?

Những tài sản được coi là tài sản chung của vợ chồng theo Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình 2014 gồm có:

  • Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
  • Nếu không có căn cứ nào để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung của vợ và chồng.
2.     Có được chia tài sản chung của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân?

Quá trình chung sống, nếu vợ, chồng có nhu cầu có chia tài sản chung thì có thể thỏa thuận với nhau để chia tài sản. Hình thức của thỏa thuận bắt buộc là văn bản và được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện như sau:

  • Vợ, chồng tự thỏa thuận với nhau phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung;
  • Vợ, chồng có thể yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.