Tài sản do vợ tạo lập nhưng đứng tên hai vợ chồng có được xem là tài sản riêng?

Có nhiều trường hợp tranh chấp về tài sản khi một bên cho rằng đó là tài sản do chính mình tạo lập nhưng giấy tờ lại đứng tên hai vợ chồng. Trong trường hợp này phải xác định đó là tài sản chung hay tài sản riêng?

1. Tài sản do một bên tạo lập trong hôn nhân là tài sản riêng hay tài sản chung?

Căn cứ Điều 33 Luật HN&GĐ về tài sản chung của vợ, chồng thì tài sản do một bên tạo lập sau khi kết hôn:

  • Là tài sản chung của vợ chồng
  • Là tài sản riêng trong trường hợp có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng hoặc các bên có thỏa thuận phân chia tài sản.
2. Vợ tạo lập tài sản, nhưng giấy chứng nhận đứng tên vợ chồng thì tài sản này có xem là tài sản riêng không?

Trong trường hợp đăng ký giấy chứng nhận đứng tên hai vợ chồng thì được hiểu là hai bên đã quyết định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung, do đó quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất này sẽ là tài sản chung của vợ chồng. Khoản 4 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định:

“4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người”

Do đó, khi đã đăng ký sổ đỏ đứng tên cả vợ và chồng thì không có căn cứ để chứng minh đó là tài sản riêng nữa.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.