Tài sản trước và sau khi kết hôn

Tài sản trước hôn nhân có những quy định gì, làm như thế nào để biết tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân?

1. Quy định về tài sản trước hôn nhân

Tài sản trước hôn nhân là tài sản riêng của vợ hoặc chồng có được từ:

  • Tài sản trước hôn nhân là tài sản riêng: Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định; Tài sản phục vụ nhu cầu cần thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ chồng;
  • Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng là tài sản riêng.Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được quy đinh theo luật

Tài sản trước thời kỳ hôn nhân nhưng vợ chồng có thỏa thuận là tài sản chung của vợ chồng. Khi này phần tài sản được thỏa thuận là tài sản chung của vợ chồng.

2. Quy định về tài sản sau hôn nhân

Là tài sản trong thời kỳ hôn nhân mà pháp luật quy định là tài sản chung quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động , hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân…

Ngoài ra còn có hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng quy định tại Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.