Tại sao pháp luật quy định hôn nhân một vợ, một chồng?

Nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng là một nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong Hiến pháp. Vậy tại sao pháp luật quy định hôn nhân một vợ, một chồng?

Tại sao pháp luật cần phải quy định hôn nhân một vợ, một chồng?

Thứ nhất, nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng là nguyên tắc cơ bản có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tư tưởng tiến bộ của toàn xã hội trong việc xây dựng chế độ hôn nhân và gia đình bền vững, hạnh phúc, đảm bảo quyền lợi ích của cả vợ-chồng trong quan hệ hôn nhân.

Thứ hai, góp phần xóa bỏ hoàn toàn chế độ đa thê đã tồn tại lâu trong xã hội phong kiến trước đây. Qua đó đã xây dựng mô hình hôn nhân gia đình mới dân chủ, tiến bộ, hạnh phúc vững bền.

Thứ ba, nguyên tắc hôn nhân một vợ  một chồng là cơ sở duy trì tình yêu, bảo đảm sự bền vững, hạnh phúc của gia đình. 

Thứ tư, góp phần xóa bỏ các tệ nạn xã hội như tệ ngoại tình, nạn mại dâm, đảm bảo trật tự xã hội, góp phần đem lại sự lành mạnh trong đời sống xã hội, gia đình.

Thứ năm, nguyên tắc hôn nhân một vợ  một chồng là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp về nhân thân và tài sản liên quan của bên chủ thể tham gia quan hệ hôn nhân hợp pháp. Ngoài ra nguyên tắc cũng là cơ sở xem xét xử lý hành vi phạm hôn nhân một vợ một chồng.

Tóm lại, nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa vợ và chồng, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Vì vậy nguyên tắc này có ý nghĩa quan trọng đối với từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.