Tập quán lạc hậu nào mà Nhà nước vận động xóa bỏ?

Ngày 31/12/2014, Chính phủ ban hành Danh mục các tập quán lạc hậu về HN&GĐ kèm theo Nghị định 126/2014/NĐ-CP. Trong đó, Nhà nước vận động xóa bỏ một số tập quán lạc hậu dưới đây.

Vận động xóa bỏ tập quán cổ hủ

Kết hôn trước tuổi quy định;

Việc đăng ký kết hôn không do cơ quan có thẩm quyền thực hiện;

Cưỡng ép kết hôn do xem “lá số” và do mê tín dị đoan;

Cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi từ bốn đời trở lên;

Buộc ở rể để trả công cho bố, mẹ vợ nếu không có tiền cưới và đồ sính lễ;

Chế độ phụ hệ:

  • Khi ly hôn, nếu do người vợ yêu cầu thì nhà gái phải trả lại toàn bộ đồ sính lễ và những phí tổn; nếu do người chồng yêu cầu thì nhà gái vẫn phải trả lại một nửa. Nếu người phụ nữ tái hôn thì không được mang đi bất cứ tài sản gì. Con phải theo cha;
  • Khi chồng chết, vợ không có quyền hưởng phần di sản của chồng để lại. Nếu vợ tái hôn thì không được mang đi bất cứ tài sản gì;
  • Khi người cha chết, chỉ các con trai có quyền hưởng phần di sản của người cha.

Chế độ mẫu hệ:

  • Người con bị bắt buộc phải mang họ của  mẹ;
  • Khi vợ chết, chồng không có quyền hưởng phần di sản của vợ và không được mang tài sản riêng về nhà;
  • Khi người mẹ chết, chỉ các con gái có quyền hưởng phần di sản của người mẹ;
  • Sau khi ở rể, người con rể bị “từ hôn” hoặc sau khi ăn hỏi, nhận đồ sính lễ, người con trai bị “từ hôn” thì không được bù trả lại.

Không kết hôn giữa người khác dân tộc và giữa người khác tôn giáo.

Trên đây là các tập quán lạc hậu mà Nhà nước vận động xóa bỏ.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.