Thẩm quyền miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí ly hôn

Án phí ly hôn là chi phí phát sinh từ thủ tục ly hôn tại Tòa án. Có một số trường hợp theo pháp luật quy định sẽ được miễn án phí. Vậy thẩm quyền miễn án phí ly hôn thuộc về ai?

Hồ sơ đề nghị miễn án phí ly hôn bao gồm những gì?

Căn cứ vào Điều 14 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định thì đơn đề nghị miễn án phí  phải có các nội dung sau đây:

– Ngày, tháng, năm làm đơn;

– Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;

– Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm.

Trước khi thụ lý vụ án thì thẩm quyền miễn án phí thuộc về ai?

Căn cứ vào Điều 15 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về thẩm quyền miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí như sau:

  • “1. Trước khi thụ lý vụ án, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí sơ thẩm.
  • 5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí và tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm, Tòa án thông báo bằng văn bản về việc miễn, giảm hoặc không miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí. Trường hợp không miễn, giảm thì phải nêu rõ lý do.”

Như vậy, trước khi thụ lý vụ án, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí sơ thẩm.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí và tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm, Tòa án thông báo bằng văn bản về việc miễn, giảm hoặc không miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.