Thay đổi di chúc đã lập

Trước khi chết , người lập di chúc có quyền định đoạt tài sản của mình cho ai theo ý chí của họ được thể hiện trong việc lập di chúc. Tuy nhiên đôi khi những tờ di chúc có thể bị sai sót, vậy di chúc đã lập có thể thay đổi được không?

1. Di chúc là gì?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

2. Di chúc đã lập có thể thay đổi được không?

Theo Bộ luật dân sự quy định về việc lập di chúc là sự thể hiện ý chí của một cá nhân nhằm làm phát sinh hậu quả pháp lý về việc thừa kế; cá nhân lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc bất cứ khi nào.

Nội dung di chúc thể hiện mục đích dịch chuyển di sản của người chết cho người còn sống. Ý chí của cá nhân khi lập di chúc sẽ không thể được pháp luật điều chỉnh nếu không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ với chủ thể khác

Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau. Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

 Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

3. Thủ tục sửa đổi di chúc:

Nếu có người để lại di sản muốn sửa đổi, bổ sung di chúc thì cần thực hiện những thủ tục sau:

  • Hồ sơ cần chuẩn bị: Phiếu yêu cầu công chứng, giấy tờ nhân thân, di chúc
  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, liên hệ tổ chức hành nghề để yêu cầu công chứng
  • Kiểm tra tính hợp lệ và trả kết quả

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.