Thế chấp tài sản chung có cần sự đồng ý của cả 2 vợ chồng?

Tài sản chung của vợ chồng được điều chỉnh theo một cơ chế đặc biệt khác với tất cả các chế độ sở hữu chung khác. Cùng tìm hiểu xem thế chấp tài sản chung của vợ chồng có cần sự đồng ý của cả 2 hay không?

Lấy tài sản chung đi thế chấp có cần sự đồng ý của hai vợ chồng không?

Căn cứ Điều 35 Luật HN&GĐ 2014 quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung như sau:

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

  • Bất động sản;
  • Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
  • Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.
Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP thì:

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật HN&GĐ.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật HN&GĐ thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu.

Như vậy, đối với trường hợp thế chấp tài sản chung thì phải có sự đồng ý của cả 2 vợ chồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.