Thế nào là thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị là một chế định phức tạp, là một trường hợp khác ngoài hưởng tài sản thừa kế theo di chúc và theo quy định của pháp luật. 

Thừa kế thế vị là gì?

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; 

Trường hợp nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.” (Điều 652 Bộ luật dân sự 2015).

Do đó có thể hiểu là việc con thay thế vị trí của bố hoặc mẹ đẻ nhận di sản thừa kế từ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cụ nội, cụ ngoại nếu bố mẹ đã chết hoặc chết cùng thời điểm với những người này.

Những người này được hưởng phần di sản mà bố mẹ mình (ông hoặc bà) đáng lẽ được hưởng nếu còn sống, được chia đều di sản với những người thừa kế khác.

Ví dụ về thừa kế thế vị

A và B kết hôn và có hai người con là M và N. M kết hôn với H và có một người con là G. M chết năm 2015, năm 2023 A chết và không để lại di chúc, lúc này chia tài sản thừa kế theo pháp luật. Những người thừa kế của A là B, M và N. Vì M đã chết trước A nên tài sản mà lẽ ra M được hưởng sẽ do G là con của M thừa kế kế vị tài sản này. (Trường hợp cháu thế vị cha hoặc mẹ để hưởng di sản của ông, bà).

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.