Thời điểm chấm dứt hôn nhân

Chấm dứt hôn nhân là cột mốc đánh dấu sự kết thúc của quan hệ vợ chồng. Khi có yêu cầu hoặc khi có sự kiện pháp lý xảy ra các bên có thể ly hôn và đó cũng chính là thời điểm chấm dứt hôn nhân.

1. Chấm dứt hôn nhân là gì?

Chấm dứt quan hệ hôn nhân là chấm dứt các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và về tài sản giữa vợ và chồng.

2. Hai trường hợp chấm dứt quan hệ hôn nhân

Có hai trường hợp dẫn đến chấm dứt hôn nhân theo quy định gồm:

  • Thứ nhất, là chấm dứt quan hệ hôn nhân do vợ hoặc chồng chết. Kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết (thời điểm được ghi trong giấy chứng tử đối với cái chết sinh học). Trường hợp vợ hoặc chồng chết (cái chết pháp lý) thì căn cứ vào bản án, quyết định tuyên bố một người đã chết đã có hiệu lực của Toà án.

Cũng trong trường hợp này, nếu vợ hoặc chồng muốn tái hôn thì không cần thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án bởi cả hai đã chấm dứt quan hệ hôn nhân từ khi vợ/chồng chết.

  • Thứ hai, chấm dứt quan hệ hôn nhân do ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, có thể là đơn phương ly hôn hay là thuận tình ly hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.