Thời điểm có giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Nhiều cặp đôi sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn băn khoăn: Thời điểm có giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là bao lâu?

Ngày ghi trên giấy đăng ký kết hôn có phải là thời điểm có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký kết hôn?

Vì ngày ghi trên Giấy chứng nhận kết hôn là ngày hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Do đó, có thể hiểu ngày trên đăng ký kết hôn là ngày bắt đầu xác lập tính pháp lý của Giấy chứng nhận kết hôn.

Pháp luật hiện hành không quy định giấy đăng ký kết hôn có thời hạn sử dụng trong bao nhiêu năm. Khi hai bên nam nữ tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp giấy chứng nhận kết hôn theo đúng quy định của pháp luật thì giấy chứng nhận kết hôn có hiệu lực ngay tại thời điểm hai bên nam nữ đồng ý và cùng ký vào giấy này.

Giấy chứng nhận kết hôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp sẽ có hiệu lực trong phạm vi Việt Nam và nước ngoài.

Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận kết hôn sẽ chỉ chấm dứt vào thời điểm sau:

  • Một bên vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân chết hay bị tuyên bố đã chết theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án.
  • Hai bên vợ chồng đã ly hôn theo bản án, quyết định ly hôn có hiệu lực của Tòa án.

Như vậy, giấy đăng ký kết hôn là một giấy tờ hộ tịch có giá trị vô hạn, có giá trị pháp lý kể từ khi hai bên nam nữ cùng ký vào giấy này và chỉ khi xảy ra một trong các trường hợp làm chấm dứt quan hệ hôn nhân nêu trên thì giấy này mới không còn giá trị.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.