Thời điểm nào được từ chối nhận di sản thừa kế?

Những người được hưởng di sản do cha mẹ để lại có quyền từ chối nhận di sản không, đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Vậy để từ chối di sản thừa kế thì nên từ chối ở thời điểm nào?

1.     Thời điểm nào được từ chối di sản thừa kế?

Khoản 3 Điều 62 BLDS 2015 quy định:

  • Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
  • Viêc từ chối phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
  • Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Như vậy, thời điểm từ chối nhận di sản thừa kế chỉ cần được thể hiện trước thời điểm di tặng thừa kế. Ngoài ra, việc từ chối phải bắt buộc được lập thành văn bản và gửi đến các đồng thừa kế, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản.

2. Quyền từ chối nhận di sản thừa kế được quy định như thế nào?

Tại Điều 610 BLDS 2015 khẳng định mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Điều 642 BLDS 2015, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa , trừ trường hợp việc đó nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa của mình đối với người khác.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.