Thời hạn của chứng chỉ giáo lý hôn nhân

Ngoài những giấy tờ cần thiết khi kết hôn như giấy xác nhận của địa phương, giấy đăng ký kết hôn thì chứng chỉ giáo lý hôn nhân là một loại giấy tờ quan trọng cần phải có, là điều kiện để được kết hôn tại nhà thờ.

Chứng chỉ giáo lý hôn nhân có thời hạn không?

Trước khi kết hôn, bạn phải học giáo lý hôn nhân để xuất trình với linh mục khi muốn tổ chức hôn lễ tại nhà thờ. Muốn được cấp giấy chứng chỉ giáo lý hôn nhân này bạn phải làm đơn đăng ký và tham dự đầy đủ các buổi học tại nhà thờ.

Nếu bạn muốn kết hôn với người Công giáo khi bạn là người ngoại đạo hay trong đạo thì bắt buộc bạn phải có chứng chỉ giáo lý hôn nhân. Muốn có chứng chỉ này bạn phải trải qua một thời gian học tập dưới sự chỉ dạy của cha xứ.

Thời gian mỗi khóa giáo lý hôn nhân kéo dài từ 3 đến 6 tháng tùy theo số tiết học mỗi tuần và tùy vào đối tượng học là người trong đạo hay ngoại đạo.

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ phải trải qua làm bài thi để đủ điểm đậu vào cuối khóa học và được cấp bằng giáo lý hôn nhân.

Nếu hai bạn đều là người công giáo thì phải học giáo lý hôn nhân trong vòng tối thiểu là 3 tháng. Còn một người khác đạo muốn theo công giáo thì phải học giáo lý tân tòng tối thiểu là 6 tháng.

Có thể học trước để xuất trình chứng chỉ khi đăng ký hôn phối, hoặc đăng ký hôn phối rồi tiếp tục học, miễn là phải có chứng chỉ trước ngày cưới.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.