Thời hiệu mở thừa kế

Thời hiệu mở thừa kế là một vấn đề rất phức tạp, khi thời điểm mở thừa kế trước hoặc sau thời hiệu Pháp lệnh nhưng lại có tranh chấp thì rất khó xác định hết thời hiệu khởi kiện.

1. Các loại thời hiệu mở thừa kế:

Có 03 thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế gồm:

  • Thời hiệu chia di sản thừa kế: Người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kế từ thời điểm đó.
  • Thời hiệu để người thừa kế xác nhận yêu cầu quyền thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
  • Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
2. Cách tính về thời hiệu mở thừa kế:

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

  • Sau 03 năm kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.
  • Người mà Tòa án tuyên bố mất tích có thời gian biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, tính từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.
  • Người mà Tòa án tuyên bố chết bị tai nạn mà sau 02 năm, tính từ ngày tai nạn đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
  • Người mà Tòa án tuyên bố chết có thời gian biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định của Bộ luật Dân sự.

 Bên cạnh cách tính thời hiệu mở thừa kế, cũng có một số trường hợp nhất định không được tính vào thời hiệu theo Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.