Thông tin trên giấy đăng ký kết hôn 

Giấy đăng ký kết hôn là một trong những giấy tờ về hộ tịch quan trọng và quen thuộc trong đời sống. Tuy nhiên không phải ai cũng có hiểu biết đầy đủ về giấy đăng ký kết hôn cũng như các chi tiết trên có trên đó. Vậy trên giấy đăng ký kết hôn ghi những thông tin gì?

Ngày ghi trên giấy đăng ký kết hôn là ngày gì? 

Trước tiên, giấy đăng ký kết hôn hay giấy chứng nhận kết hôn được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn theo khoản 7, Điều 4 Luật Hộ tịch. Đây là căn cứ về việc mối quan hệ chung sống của hai bên nam nữ đã được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Theo đó, giấy chứng nhận kết hôn có giá trị chứng minh việc một người đã xác lập quan hệ hôn nhân với một người khác. Hai bên trong quan hệ hôn nhân phát sinh các quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, quan hệ về nhân thân, tình cảm, quan hệ con cái và tài sản, các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Những thông tin cơ bản trong giấy đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Hộ tịch bao gồm:

  • Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ.
  • Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn.
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Như vậy, ngày tháng ghi trên giấy đăng ký kết hôn chính là ngày, tháng, năm mà hai bên nam nữ hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn bằng việc ký vào giấy chứng nhận kết hôn đó.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.