Thủ tục cấp giấy chứng sinh

Giấy chứng sinh là gì?

Giấy chứng sinh được cấp từ khi mới sinh, xác nhận sự ra đời của một người và dùng để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ.

Thủ tục cấp giấy chứng sinh lần đầu

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT (sửa đổi bởi Thông tư 34/2015/TT-BYT, Thông tư 27/2019/TT-BYT), thủ tục cấp giấy chứng sinh lần đầu được quy định như sau:

Trước khi trẻ về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp giấy chứng sinh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu giấy chứng sinh nêu trên. 

Cha, mẹ hoặc người thân có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin trước khi ký. 01 bản Giấy chứng sinh giao cho bố, mẹ hoặc người thân để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế đỡ đẻ thì:
  • Cha, mẹ hoặc người thân của trẻ điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 27/2019/TT-BYT.
  • Nộp cho Trạm y tế xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh.
Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì:
  • Bên nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ nộp Bản xác nhận việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-BYT.
  • Bản sao có chứng thực để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

Trường hợp này sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.