Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc xin cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn như mất, thất lạc hay bị xé đi. Vậy thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn thực hiện như thế nào? Và do cơ quan nào cấp?

 Việc cấp lại giấy chứng nhận kết hôn, khai sinh, khai tử được thực hiện dựa trên điều chỉnh của Luật hộ tịch 2014, các nghị định liên quan theo một trình tự nhất định

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ

  • Tờ khai đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;
  • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn như: Sổ hộ khẩu gia đình, thẻ căn cước hoăc chứng minh.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và xử lý

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Về thẩm quyền cấp lại chứng nhận kết hôn.

Căn cứ theo Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì việc cấp lại giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan đó được quy định tại như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn.
  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.