Thủ tục đăng ký cha nhận con và thay đổi họ cho con

Con đang theo họ mẹ nay muốn chuyển sang họ của cha và đăng ký nhận cha thì có được pháp luật cho phép không?

1. Muốn đổi họ cho con sang họ của cha trong trường hợp con đang theo họ mẹ thì có được không?

Tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 cá nhân có quyền yêu cầu công nhận việc thay đổi họ cho con c từ họ mẹ sang họ cha đã được đăng ký trong bản chính Giấy khai sinh được cấp. 

2. Thủ tục đăng ký cha nhận con kết hợp thay đổi họ cho con?

Quy định tại Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận cha mẹ con như sau:

  • Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì UBND cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.
  • Trường hợp đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con mà một bên có yêu cầu là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc UBND cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.
3. Hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con bao gồm:
  • Tờ khai đăng ký khai sinh;
  • Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
  • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 như sau: Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
  • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định.

Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.