Thủ tục đăng ký kết hôn khi chồng chết

Sau khi chồng mất, nhiều người phụ nữ lựa chọn đi bước nữa để tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc. Từ đây, nhiều người thắc mắc về các quy định liên quan đến việc kết hôn lần 2 này. Vậy thủ tục đăng ký kết hôn khi chồng chết như thế nào?

Quy định về kết hôn khi chồng chết

Điều 65 Luật HN&GĐ 2014 quy định về thời điểm chấm dứt hôn nhân như sau:

Đầu tiên, Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm bên vợ hoặc chồng chết:

Trong trường hợp này được hiểu là quan hệ hôn nhân chấm dứt theo ngày, tháng, năm chết của vợ hoặc chồng được ghi trong giấy chứng tử.

Thứ hai, Trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết: thời điểm chấm dứt hôn nhân được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.

Trình tự thực hiện thủ tục

Người vợ muốn tái hôn, thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn khi chồng chết cần thực hiện theo trình tự nêu sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp nhận và thụ lý giải quyết

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

Ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định, công chức tư pháp- hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã.

Bước 3: Trả kết quả

Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, công chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn hai bên nam, nữ kiểm tra nội dung trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.