Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Công dân Việt Nam muốn kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật Việt Nam. Vậy muốn kết hôn với người nước ngoài cần tuân theo thủ tục nào?

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014, nơi thực hiện đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ là Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn đối với trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành tiếp nhận hồ sơ và giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần ra thông báo và nêu rõ lý do về việc yêu cầu hai bên nam, nữ tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ,… 

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận kết hôn

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, sau khi cán bộ tư pháp kiểm tra, trường hợp hồ sơ hợp lệ và xét thấy hai bên nam nữ đáp ứng đầy đủ điều kiện kết hôn theo luật định thì tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.