Thủ tục lập di chúc và chia thừa kế khi tài sản đang thế chấp

Tài sản đang thế chấp vẫn có thể chia thừa kế. Vậy thủ tục lập di chúc và chia thừa kế khi tài sản đang thế chấp như thế nào?

1. Thủ tục lập di chúc và chia thừa kế tài sản đang thế chấp như sau:

Thủ tục lập di chúc thừa kế tại văn phòng công chứng khi tài sản thừa kế là tài sản đang thế chấp và giấy tờ tài sản đang được Tổ chức tín dụng, ngân hàng nắm giữ.

Cơ quan công chứng trước khi chứng thực nội dung di chúc ngoài việc đánh giá tính tự nguyện, tình trạng minh mẫn của người lập di chúc sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu bản gốc các giấy tờ về nhân thân và các giấy tờ tài sản.

Chủ sở hữu tài sản thế chấp có thể làm đơn yêu cầu tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đang quản lý giấy tờ gốc cử người mang theo giấy tờ gốc về quyền tài sản thừa kế để Cơ quan công chứng kiểm tra đối chiếu.

Nếu nội dung di chúc hợp pháp, kiểm tra xác nhận tính hợp pháp của các giấy tờ nhân thân, giấy tờ tài sản Cơ quan công chứng sẽ tiến hành thủ tục làm chứng di chúc theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng, tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng sẽ tiếp tục những giấy tờ gốc về quyền tài sản của người để lại di chúc.

2.Thủ tục chia thừa kế tài sản đang thế chấp

Xoá đăng ký thế chấp: Thanh toán đầy đủ các khoản vay với ngân hàng, cử người đại diện thực hiện các công việc sau: Ký kết các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn, lấy Sổ đỏ ra khỏi ngân hàng, thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất…

Công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: 
  • Hồ sơ cần chuẩn bị: Phiếu yêu cầu công chứng, giấy tờ tùy thân của các đồng thừa kế, Giấy chứng tử của người để lại di sản, Sổ đỏ, Giấy khai sinh của con, Đăng ký kết hôn của người để lại di sản thừa kế…
  • Cơ quan thực hiện thủ tục: Văn phòng/Phòng công chứng có trụ sở tại nơi có đất.
  • Thời gian thực hiện: Niêm yết công khai 15 ngày tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất và nơi cư trú cuối cùng ; thực hiện công chứng trong thời gian không quá 02 ngày làm việc. Nếu vụ việc phức tạp thì thời gian công chứng không quá 10 ngày làm việc.
  • Phí, lệ phí công chứng: Thu theo giá trị tài sản của tài sản theo quy định tại Điều 4 Thông tư 257 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.