Thủ tục nhận con nuôi có yêu tố nước ngoài

Bên cạnh việc nhận con nuôi là người Việt Nam thì cũng có những trường hợp nhận nuôi trẻ em là người nước ngoài. Vật hồ sơ và thủ tục nhận nuôi con là người nước ngoài như thế nào?

Căn cứ tại Điều 25 Luật Hộ tịch 2014 quy định nhận con nuôi cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ

sơ và thủ tục theo quy định cụ thể:

Đối với con nuôi là người nước ngoài thông thường:
 • Đơn xin nhận con nuôi;
 • Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 • Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
 • Bản điều tra về tâm lý, gia đình;
 • Văn bản xác nhận tình trạng sức khoẻ;
 • Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

Một trong các tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh con nuôi:

Đối với thủ tục nhận nuôi con nuôi nước ngoài đích danh

Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền nhận và giải quyết hồ sơ nhận con nuôi. Bao gồm:

 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng với mẹ đẻ hoặc cha đẻ với mẹ kế của người được nhận làm con nuôi.
 • Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi.
 • Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ,
 • Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Giấy xác nhận của Ủyban nhân dân hoặc Công an cấp xã, nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, học tập và làm việc tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.