Thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

Hiện nay, việc các cặp đôi mong muốn đưa tài sản của mình vào khối tài sản chung rất phổ biến. Hãy cùng FamiLaw tìm hiểu thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng.

1. Làm sao để nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung?

Căn cứ Điều 46 Luật HN&GĐ, cụ thể như sau:

  • Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
  • Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
  • Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung

Như vậy, muốn nhập tài sản riêng vào tài sản chung thì vợ chồng phải thỏa thuận và đảm bảo hình thức thỏa thuận luật định.

Ngoài ra, căn cứ điểm h khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, trường hợp chuyển nhà, đất là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng thành tài sản chung thì phải đăng ký biến động.

2. Hồ sơ nhập tài sản

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định hồ sơ chuyển nhà, đất là tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK.
  • Văn bản chuyển nhà đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, các bên nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn nơi có nhà, đất nếu có nhu cầu hoặc nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Trường hợp chưa có bộ phận một cửa liên thông thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; nếu chưa thành lập thì nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.