Thủ tục phân chia di sản thừa kế sổ tiết kiệm ngân hàng

Sổ tiết kiệm ngân hàng cũng là tài sản có thể để thừa kế. Vậy thủ tục phân chia thừa kế là sổ tiết kiệm ngân hàng thì như thế nào?

Khi đó, những người thừa kế phải thực hiện thủ tục khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế.

Thủ tục chia thừa kế gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Khi làm thủ tục phân chia di sản thừa kế sổ tiết kiệm ngân hàng cần chuẩn bị 01 hồ sơ với những giấy tờ sau để chia thừa kế:

  •  Phiếu yêu cầu công chứng.
  •  Di chúc
  •  Sổ tiết kiệm ngân hàng là di sản thừa kế.
  •   Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.
  •   Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản thừa kế và người nhận thừa kế.
  •   Giấy tờ quan hệ nhân thân của những người thừa kế

 Bước 2: Nộp bộ hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại tổ chức công chứng.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng, niêm yết. Việc niêm yết được thực hiện tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi thường trú trước đây của nơi có sổ tiết kiệm.

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết; nếu không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan công chứng sẽ tiến hành công chứng văn bản khai nhận thừa kế sổ tiết kiệm.

Bước 4: Thực hiện rút tiền trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng

Thủ tục rút tiền tại ngân hàng thì mỗi ngân hàng sẽ có thủ tục riêng và nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn cụ thể.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.