Thủ tục rút đơn ly hôn thuận tình

Ly hôn thuận tình là việc vợ và chồng có yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Vậy rút đơn ly hôn thuận tình được thực hiện ra sao?

Thủ tục rút đơn ly hôn thuận tình
Bước 1: Nộp đơn xin rút đơn ly hôn thuận tình theo mẫu

Vợ chồng viết đơn yêu cầu rút đơn theo mẫu gửi lên Tòa án nhân dân mà vợ chồng đã nộp đơn để Tòa án trả lại đơn và hồ sơ.

Bước 2: Nhận lại giấy tờ ly hôn thuận tình

Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về trường hợp Tòa án quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu;

Điều 366. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án tiến hành công việc sau đây:

c) Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu;

Khi trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo; Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.