Thừa kế đối với người nước ngoài

Thừa kế được coi là một lĩnh vực quan trọng. Việc xác định quan hệ pháp luật về việc thừa kế di sản do người chết để lại, đặc biệt là  người được hưởng thừa kế là người nước ngoài có ý nghĩa lớn đối với việc xác lập quyền đối với di sản đó.

1.Người thừa kế mang quốc tịch nước ngoài thì có được nhận thừa kế ở Việt Nam?

Căn cứ theo Điều 625 và Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 theo quy định của pháp luật thì người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa hưởng di sản của mình. Vì vậy, dù người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay người nước ngoài, pháp luật nước ta luôn công nhận, miễn là di chúc hợp pháp.

2.Người nước ngoài có được nhận thừa kế sử dụng đất ở Việt Nam hay không?

Theo quy định tại Điều 5 và Điều 169 Luật Đất Đai 201 thì pháp luật chỉ công nhận đối với người Việt Nam có định cư ở nước ngoài tức là còn giữ quốc tịch việt Nam. Nếu đã thôi quốc tịch Việt nam thì đã là người nước ngoài nếu di sản thừa kế là bất động sản thì chỉ được hưởng giá trị nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở

3.Cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục lập di chúc

Theo quy định tại điều 636 Bộ luật Dân sự 2015 thì có thể liên hệ tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã để lập di chúc

Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.