Tiền lãi gửi ngân hàng có phải là tài sản chung?

Tiền lãi gửi ngân hàng là tài sản chung hay tài sản riêng? Đây là thắc mắc của nhiều cặp vợ chồng. Cùng tham khảo bài viết dưới đây của FamiLaw.

1. Trường hợp tiền lãi ngân hàng là tài sản chung

Điều 33 Luật HN&GĐ có quy định:

  • “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này;…”

Và tại Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP có giải thích:

  • Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

Như vậy đối với tiền gửi ngân hàng là tài sản chung của vợ chồng thì tiền lãi đương nhiên được xác định là tài sản chung.

Đối với trường hợp tiền gửi là tài sản riêng thì tiền lãi được xem là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng, chiếu theo quy định trên thì khoản tiền lãi này cũng sẽ là tài sản chung.

2. Trường hợp tiền lãi ngân hàng là tài sản riêng

Căn cứ theo Điều 40 Luật HN&GĐ quy định:

  • “Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác…”

Theo đó nếu vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đã chia tài sản chung thì phần tiền lãi gửi ngân hàng phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ chồng (trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai người).

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.