Tiền lệ phí khi yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn là bao nhiêu?

Khi thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình theo quy định của pháp luật thì vợ chồng phải đóng tiền lệ phí dân sự sơ thẩm. Vậy số tiền phải đóng là bao nhiêu?

Muốn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn theo quy định hiện nay thì phải nộp bao nhiêu tiền lệ phí?

Căn cứ theo mục Danh mục án phí, lệ phí tòa án Ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về vấn đề này, theo đó:

  • (1) Đối với tranh chấp về hôn nhân gia đình không có giá ngạch thì mức án phí sẽ là: 300.000 đồng
  • (2) Đối với tranh chấp về hôn nhân gia đình có giá ngạch thì mức án phí được xác định như sau:
  • – Từ 6.000.000 đồng trở xuống: 300.000 đồng
  • – Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng: 5% giá trị tài sản có tranh chấp
  • – Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng: 20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
  • – Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng: 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng
  • – Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng: 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
  • – Từ trên 4.000.000.000 đồng: 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.
  • (3) Đối với việc dân sự thì lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về hôn nhân và gia đình là 300.000 đồng.

Như vậy, trường hợp vợ chồng thuận tình ly hôn và đã thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản thì mức phí áp dụng đối với trường hợp này là mức lệ phí giải quyết yêu cầu về hôn nhân và gia đình, cụ thể là 300.000 đồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.