Tiền thưởng Tết là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng?

Cuối năm, các doanh nghiệp sẽ trả lương, thưởng Tết cho người lao động. Vậy tiền thưởng Tết là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng?

Thưởng Tết được coi là tài sản chung vợ chồng

Căn cứ quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thưởng Tết của vợ/chồng trong thời kỳ hôn nhân là thu nhập được hình thành từ hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Do đó, thưởng Tết của vợ chồng là tài sản chung vợ chồng nếu không có thỏa thuận khác, và được sử dụng để phục vụ cho các mục đích tiêu dùng chung của cả gia đình.

Thưởng Tết là tài sản riêng vợ chồng

Mặc dù thưởng Tết được xem là tài sản chung của vợ chồng nhưng nó chỉ là tài sản chung trong trường hợp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân và không có thỏa thuận khác giữa vợ chồng.

Do đó, vẫn tồn tại trường hợp thưởng Tết là tài sản riêng của vợ chồng, cụ thể:

  • Trường hợp 1: Thưởng Tết là số tiền/tài sản được hình thành trước khi vợ chồng đăng ký kết hôn. Trong trường hợp này, thưởng Tết sẽ là tài sản riêng vợ chồng.
  • Trường hợp 2: Vợ chồng thoả thuận tiền thưởng Tết là tài sản riêng.
  • Trường hợp 3: Khi phân chia tài sản chung vợ chồng. Trong Văn bản thỏa thuận tài sản chung vợ chồng, hai người có thể thỏa thuận, tiền thưởng Tết là tài sản riêng của mỗi người. Khi đó, chế độ tài sản sẽ thực hiện theo thỏa thuận này.

Như vậy, mặc dù tiền thưởng Tết trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung vợ chồng nhưng vẫn có thể trở thành tài sản riêng trong 03 trường hợp nêu trên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.