Đám cưới trước rồi kết hôn khi đủ tuổi được không?

Thực tế hiện nay có một số gia đình, cặp đôi nam nữ tổ chức đám cưới khi mà một trong hai bên hoặc cả hai bên chưa đủ độ tuổi kết hôn. Liệu hành vi này có bị pháp luật cấm?

Gia đình có thể tổ chức đám cưới cho con chưa đủ tuổi kết hôn trước rồi đăng ký kết hôn sau được không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật HN&GĐ quy định như sau:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.”

Nếu tổ chức đám cưới khi chưa đủ tuổi sẽ được xem là hành vi tổ chức tảo hôn được quy định tại Điều 3 Luật HN&GĐ, cụ thể, “Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật này.”

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ quy định về các hành vi bị cấm như sau:

2. Cấm các hành vi sau đây:

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;”

Theo đó, tảo hôn là hình vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý. Điều 58 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, cụ thể, đối với người tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn thì sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.