Trẻ em có quyền bảo vệ bí mật cá nhân hay không?

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em là trách nhiệm của nhiều chủ thể, trong đó đóng vai trò trung tâm là Nhà nước. Vậy, Trẻ em có quyền bảo vệ bí mật cá nhân hay không?

Quy định về bảo vệ bí mật cá nhân của trẻ em?

Căn cứ tại Điều 21 Luật Trẻ em 2016 quy định về quyền bí mật cá nhân như sau:

Điều 21. Quyền bí mật đời sống riêng tư

1. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

2. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.

 Luật Trẻ em năm 2016 xác định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật” (Khoản 2, Điều 54).

Đồng thời, hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016).

Như vậy, dù là trẻ em nhưng vẫn được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, bí mật,.. Bất kể ai cũng không được xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Người nào xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.