Trước khi mua đất thì cam kết tài sản riêng thế nào?

Trong gia đình, rất nhiều chuyện phiền não xảy ra liên quan tới pháp lý như vấn đề tài sản chung – riêng của các cặp vợ chồng. Xoay quanh đó, có rất nhiều thắc mắc về việc trước khi mua đất thì cam kết tài sản riêng thế nào?

Cần làm gì để cam kết tài sản riêng?

Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn/quy định cụ thể về việc công chứng/chứng thực văn bản cam kết tài sản riêng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng khi mua đất đều được công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật để nhằm mục đích tránh tranh chấp và không cần phải chứng minh về hình thức của văn bản cam kết, nội dung cam kết.

Sở dĩ thực tế thường công chứng/chứng thực văn bản cam đoan/cam kết tài sản riêng là bởi nếu văn bản này không được công chứng/chứng thực thì khó có thể xác nhận chữ ký, nội dung của văn bản là do vợ/chồng ký, lập trong trạng thái sức khỏe, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn, không bị đe dọa, cưỡng ép. Đồng thời, việc không công chứng/chứng thực văn cam đoan/cam kết tài sản riêng vợ chồng sẽ làm mất thời gian, công sức để chứng minh tính đúng đắn của văn bản với cơ quan Nhà nước, cơ quan có liên quan của bạn khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do đó, khi thực hiện mua bán đất đai/chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vợ/chồng của bên mua/nhận tài sản lập văn bản cam kết tài sản/cam đoan tài sản riêng vợ chồng có công chứng/chứng thực.

Trình tự, thủ tục chung để thực hiện công chứng văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng theo quy định tại Điều 40, Điều 41 Luật Công chứng 2014.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.