Trường hợp kết hôn bị lừa dối nhưng vẫn công nhận là vợ chồng hợp pháp

Hôn nhân được hình thành trên cơ sở tự nguyện của nam, nữ. Tuy nhiên, thực tế cũng không ít trường hợp kết hôn do bị lừa dối nhưng sau một khoảng thời gian chung sống lại phát sinh tình cảm với nhau. Vậy, trường hợp này pháp luật có công nhận quan hệ hôn nhân không?

Kết hôn trong trường hợp bị lừa dối có được pháp luật công nhận không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

  • “2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này”.

Căn cứ tại điểm d.2 khoản d Điều 2 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP có quy định như sau:

  • Đối với những trường hợp kết hôn khi một bên bị ép buộc, bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép là vi phạm điều kiện kết hôn. Tuy nhiên, sau khi bị ép buộc, bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép kết hôn mà bên bị ép buộc, bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép đã biết, nhưng đã thông cảm, tiếp tục chung sống hòa thuận thì không quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Nếu mới phát sinh mâu thuẫn và có yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án để giải quyết ly hôn theo thủ tục chung.

Như vậy, vẫn có trường hợp kết hôn do bị lừa dối kết hôn mà được pháp luật công nhận là hợp pháp.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.