Trường hợp kết hôn với người bị mất năng lực hành vi dân sự nhưng vẫn công nhận là vợ chồng hợp pháp

Một trong các điều kiện kết hôn là các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, có trường hợp nào kết hôn với người bị mất năng lực hành vi dân sự mà được thừa nhận là hợp pháp không.

Kết hôn với người bị mất năng lực hành vi dân sự, liệu có được coi là hợp pháp?

Khoản 1 Điều 8 Luật HN&GĐ 2014, thì điều kiện kết hôn gồm:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Việc kết hôn phải tự nguyện;
  • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Việc kết hôn không thuộc các trường hợp cấm.

Đồng thời, theo quy định khoản 1 Điều 22 BLDS 2015 thì một người bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi;
  • Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan;
  • Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự theo yêu cầu của những chủ thể trên, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Trường hợp khi kết hôn mà một hoặc cả hai bên đều bị mất năng lực hành vi dân sự thì vi phạm điều kiện kết hôn, là kết hôn trái pháp luật. Tuy nhiên, nếu tại thời điểm Tòa án xử lý yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật mà không còn căn cứ tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì hai bên đã đủ điều kiện để kết hôn theo luật định và được quyền yêu cầu Tòa án công nhận quan hệ vợ chồng của họ từ thời điểm đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.