Từ chối nhận di sản thì di sản thuộc về ai?

Người thừa kế có quyền nhận di sản hoặc từ chối nhận di sản, nếu việc từ chối phù hợp với quy định của pháp luật. Vậy từ chối nhận di sản thì di sản thuộc về ai?

Hậu quả pháp lý của việc từ chối nhận di sản theo di chúc

Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà từ chối quyền nhận di sản thừa kế thì phần di sản đó sẽ được chia theo pháp luật.

Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc đồng thời là người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật được hưởng di sản thì việc thể hiện ý chí của người đó có thể xảy ra các trường hợp:

  • Chỉ từ chối quyền hưởng thừa kế theo di chúc mà không từ chối hưởng phần thừa kế theo pháp luật.
  • Chỉ từ chối quyền hưởng thừa kế theo pháp luật mà không từ chối quyền hưởng thừa kế theo di chúc.
  • Từ chối cả quyền hưởng thừa kế theo di chúc và quyền hưởng thừa kế theo pháp luật.

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc từ chối nhận di sản

Những đối tượng này nếu từ chối nhận di sản thừa kế thì phần của họ sẽ do những người thừa kế theo di chúc được hưởng.

Hậu quả pháp lý của việc từ chối nhận di sản thừa kế theo theo pháp luật có thể xác định như sau:
  • Người được thừa kế theo pháp luật mà từ chối nhận di sản thừa kế thì phân của người đó sẽ được chia đều cho những người cùng hàng thừa kế với người từ chối nhận di sản.
  • Những người ở hàng thừa kế trước từ chối nhận di sản thì những người ở hàng thừa kế sau sẽ được hưởng thừa kế.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.