Từ chối nhận di sản thừa kế

Ngoài việc người thừa kế có quyền hưởng di sản thì họ cũng có quyền từ chối nhận di sản đó.

1. Quyền từ chối nhận di sản thừa kế

Mọi cá nhân đều có quyền bình đẳng với nhau về quyền để lại di sản và hưởng di sản từ người khác để lại

Song song với quyền hưởng thừa kế thì người thừa kế cũng có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Do đó, nếu căn cứ vào những quy định mà pháp luật đề ra, có thể thấy được, cá nhân có quyền từ chối không nhận di sản từ người khác để lại cho mình. Tuy nhiên, nếu việc từ chối này nhằm mục đích vì trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ tài sản như: nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ cấp dưỡng … thì không được phép từ chối.

2. Hình thức từ chối nhận di sản

Nếu cá nhân muốn từ chối nhận di sản thì phải lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Thời điểm từ chối nhận di sản

So với quy định của bộ luận sự trước đây, thì việc từ chối nhận di sản thừa kế hiện nay được quy định tại khoản 3 Điều 620 Bộ luật Dân sự, theo đó việc từ chối nhận di sản thừa kế phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.