Tước quyền và truất quyền thừa kế

Thừa kế là vấn đề được mọi người quan tâm. Bị tước quyền hay truất quyền thừa kế chưa được mọi người hiểu rõ ràng. Vậy tước quyền và truất quyền khác nhau ra sao?

1.  Truất quyền thừa kế và Tước quyền thừa kế là gì?

Truất quyền thừa kế có thể hiểu đơn giản là không cho hưởng quyền thừa kế. Người bị truất quyền hưởng di sản sẽ không được thừa kế dù họ có đầy đủ các điều kiện để hưởng di sản theo pháp luật.

Tước quyền thừa kế bao gồm người thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc. Người bị tước quyền là người được hưởng di sản thừa kế nhưng do vì có hành vi xâm phạm đến người để lại di sản, hành vi này trái với quy định của pháp luật. 

 Có 02 trường hợp bị truất quyền thừa kế như sau:

  • Trường hợp bị truất quyền thừa kế theo pháp luật.
  • Trường hợp bị người lập di chúc truất quyền thừa kế.
2. Phân biệt tước quyền và truất quyền thừa kế:

Bị tước quyền: Bị tước quyền thừa kế sẽ không được hưởng di sản theo pháp luật như người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, hành hạ người để lại di sản,…trừ người để lại di sản biết hành vi của người đó nhưng vẫn cho hưởng di sản theo di chúc hoặc không được hưởng di sản theo di chúc, kể cả những người hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

 Truất quyền: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc kể cả bị người lập di chúc truất quyền hưởng di sản thì vẫn sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trừ trường hợp họ từ chối nhận di sản hoặc bị tước quyền hưởng di sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.