Viết di chúc không cho chuyển nhượng, tặng cho di sản có được không?

Có nhiều người mong muốn khi mất đi thì di sản của mình chỉ dành cho con cháu mà không cho phép chuyển nhượng hay tặng cho người ngoài. Vậy viết di chúc không cho chuyển nhượng, tặng cho di sản có được không?

Nội dung di chúc yêu cầu không được chuyển nhượng, tặng cho di sản thừa kế lại cho người khác có đúng không?

Trên thực tế để thực hiện đúng di nguyện là không được bán hay tặng cho di sản rất khó vì hầu như không thể kiểm soát được việc sử dụng di sản này sẽ như thế nào trong suốt một thời gian dài.

Đối với di sản là đất đai, theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất, những người được thừa kế sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động để ghi nhận quyền sử dụng của họ trên Giấy chứng nhận.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013) thì họ hoàn toàn có quyền quyết định việc chuyển nhượng, tặng cho mảnh đất này.

Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi nhận điều kiện nhận di sản thừa kế như trong di chúc nên không có cơ sở nào để cơ quan có thẩm quyền từ chối thực hiện các thủ tục liên quan trong tương lai.

Kiểm soát đối với di sản là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đã khó, kiểm soát đối với di sản là các tài sản còn lại còn khó hơn, hầu như không thể thực hiện được.

Cho nên trong trường hợp này, di nguyện của người đã mất là không cho chuyển nhượng, tặng cho chỉ có giá trị về mặt tình cảm. Nếu người thừa kế muốn chuyển nhượng hay tặng cho người khác thì về mặt pháp luật là không vi phạm.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.