Mâu thuẫn với gia đình chồng, vợ bắt chồng chuyển về nhà ngoại sinh sống?

Vợ chồng sau khi kết hôn có thể lựa chọn sống chung với nhà chồng, nhà vợ hay dọn ra ở riêng, điều này phụ thuộc vào ý chí và hoàn cảnh của từng gia đình. Trong trường hợp, vợ chồng đang sống chung với nhà chồng mà xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng, vợ bắt chồng chuyển về ngoại sinh sống có được không?

Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng

Căn cứ Điều 20 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.”

Theo đó, vợ chồng hoàn toàn có quyền chủ động lựa chọn nơi cư trú cho mình, mà không bị ràng buộc bởi những phong tục, tập quán từ xa xưa cũng như không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính, vị trí địa lý. 

Thay đổi nơi cư trú của vợ chồng

Sau khi vợ chồng đã lựa chọn được nơi cư trú, vì nhiều lý do khác nhau mà vợ chồng muốn chuyển đến một nơi khác để sinh sống và phát triển gia đình. Đây là điều chính đáng, pháp luật không ngăn cấm và cản trở họ thực hiện việc này.

Vì vậy, nếu hai chồng đang sinh sống chung với nhà chồng mà nảy sinh mâu thuẫn với gia đình chồng, thì hai vợ chồng có thể chuyển ra riêng hay chuyển về nhà ngoại sinh sống. Gia đình chồng không thể lấy lý do lấy chồng thì phải theo chồng để ép buộc hai vợ chồng tiếp tục ở lại nhà chồng sinh sống. 

Tuy nhiên, việc quyết định thay đổi nơi ở từ nhà chồng sang nhà vợ phải dựa trên sự thỏa thuận, đồng ý của cả hai vợ chồng. Người vợ không thể bắt buộc chồng thay đổi nơi cư trú theo ý kiến của mình. Điều này là đi ngược lại với quy định về lựa chọn nơi cư trú theo Luật Hôn nhân và gia đình.

Như vậy, dù cho có mâu thuẫn với gia đình chồng, vợ bắt chồng chuyển về nhà ngoại sinh sống là không phù hợp với quy định của pháp luật mà phải dựa trên sự bàn bạc, thỏa thuận của hai vợ chồng.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.