Vợ bị tâm thần, chồng có được bán tài sản chung?

Vấn đề tài sản của vợ chồng luôn là một vấn đề khó khăn và phức tạp. Đặc biệt là khi người chồng hoặc người vợ bị tâm thần. Vậy pháp luật quy định về việc bán tài sản chung khi đó như thế nào? 

1. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

Căn cứ Điều 22 BLDS quy định: một người bị bệnh tâm thần chỉ bị xem là người mất năng lực hành vi dân sự khi có quyết định của Tòa án.

Theo Điều 53 BLDS, trường hợp không có người giám hộ do người đó chỉ định khi còn đầy đủ năng lực thì người giám hộ đương nhiên được xác định như sau:

“Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ…”

Như vậy, khi vợ bị mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ đương nhiên (khi không có người giám hộ do vợ chỉ định trước khi mất năng lực hành vi)

2. Trường hợp vợ bị tâm thần chồng có được bán tài sản chung của vợ chồng không?

Theo khoản 1 Điều 58 BLDS quy định về quyền của người giám hộ, trong đó có:

  • Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ;
  • Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Như vậy, khi người chồng được xác định là người giám hộ hợp pháp của vợ bị tâm thần thì được đại diện cho vợ để tham gia các giao dịch bao gồm việc bán tài sản chung vợ chồng nhằm mục đích chăm sóc, chữa bệnh, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của vợ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.