Vợ chồng có được cấm cản nhau đi du học?

Trong xu hướng hội nhập toàn cầu, vấn đề đi nước ngoài du học ngày càng trở nên phổ biến. Nguyện vọng đi du học ở nước ngoài có cả ở người độc thân và những người đã có gia đình. Đối với những người đã kết hôn thì vợ chồng có được cấm cản nhau đi du học hay không?

Công dân có quyền ra nước ngoài

Điều 23 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền … ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước”. Việc đi ra nước ngoài nói chung, có thể bao gồm nhiều lý do khác nhau như công việc, gia đình, vui chơi, giải trí hay học tập là quyền của công dân. Tức là việc ra nước ngoài du học cũng là quyền của cá nhân người vợ, người chồng với tư cách là một công dân. Đây là quyền con người, quyền cơ bản của mỗi công dân Việt Nam.

Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng có quy định: Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau … trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp…”. Theo đó, trong mối quan hệ hôn nhân gia đình thì người vợ, người chồng có quyền đi nước ngoài ngang nhau cũng như có quyền học tập ngang nhau, không phải chỉ có người vợ hay chỉ có người chồng mới được đi nước ngoài với mục đích học tập. Do vậy, vợ chồng cấm cản nhau đi du học là không đúng.

Vợ chồng cần giúp đỡ nhau trong việc đi du học

Điều 23 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ…”. Bên cạnh việc không được ngăn cản nhau trong việc đi nước ngoài du học thì vợ, chồng còn cần phải tạo điều kiện cho nhau, giúp đỡ nhau như chăm sóc gia đình, con cái, tham gia các công việc của gia đình trong thời gian người kia đi nước ngoài du học để người kia có thể thuận lợi hoàn thành việc học tập.

Như vậy, vợ chồng không được cẩm cản nhau đi du học. Ngoài ra, thì việc vợ chồng có mong muốn đi du học cũng cần thông báo cho người kia biết và sắp xếp các công việc sao cho phù hợp.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ tư vấn ly hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.