Vợ chồng đang ly thân thì giải quyết các khoản nợ như thế nào?

Hiện nay, trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng có những khoản nợ mà vợ chồng rất khó xử. Trong đó, có câu hỏi đặt ra là vợ chồng đang ly thân thì giải quyết các khoản nợ như thế nào?

Khi đang ly thân thì vợ chồng có phải liên đới trả nợ không?

Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng.

Theo đó, Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản.

Mặt khác, Điều 45 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản.

Như vậy, mặc dù vợ chồng đã ly thân với nhau nhưng quan hệ hôn nhân vẫn chưa chấm dứt nên 2 bên vẫn là vợ chồng. Căn cứ theo các quy định trên, chúng ta chia ra 2 trường hợp:

 -Nếu một bên vay tiền với mục đích chi tiêu cá nhân, không sử dụng vào sinh hoạt thiết yếu của gia đình quy định tại Điều 30 Luật hôn nhân và gia đình 2014 và người còn lại vợ hoặc chồng cũng không biết việc vay tiền đó nghĩa là không có sự thỏa thuận giữa 2 vợ chồng về việc vay nợ và sử dụng số tiền này. Việc vay tiền của người đó cũng không phải là quan hệ đại diện giữa vợ và chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Theo các quy định trên, trường hợp vay tiền này không thuộc trường hợp mà vợ, chồng phải có nghĩa vụ chung và sẽ dùng tài sản chung của vợ chồng để giải quyết. Vì thế bên còn lại sẽ không có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ cùng người đó.

-Ngược lai, nếu một bên đưa ra chứng cứ để chứng minh số tiền vay mượn được sử dụng vì nhu cầu của gia đình (như chữa bệnh cho con, mua sắm cho gia đình….) hoặc người còn lại biết và đồng ý với các giao dịch mà bên đó thực hiện thì lúc này bên còn lại phải nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ cùng người đó.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.