Vợ chồng ly thân có quyền và nghĩa vụ gì?

Ly hôn và ly thân đều thể hiện rằng cả hai vợ chồng không còn sống chung nữa, không có kinh tế chung và không có đời sống tinh thần chung. Vậy khi ly thân quyền và nghĩa vụ của vợ chồng có giống khi đã ly hôn không?

1.Đối với tài sản

Mặc dù ly thân nhưng quan hệ hôn nhân vẫn được pháp luật công nhận. Do đó, vợ chồng vẫn phải đảm bảo về việc vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ theo quy định tại  Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

  • Binh đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.
  • Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
  • Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

Ngoài ra, khi ly thân vợ chồng vẫn phải tuân thủ những nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

2.Đối với con cái

Khi ly thân, cha mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Theo đó, dù chấm dứt nghĩa vụ sống chung, vợ chồng vẫn có nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc, giáo dục con cái (Theo Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định cha mẹ có nghĩa vụ)

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.