Vợ có được đòi chồng về mức cấp dưỡng cho con không?

Khi cha mẹ ly hôn, con cái là người gánh chịu những thiệt thòi. Thiệt thòi do thiếu hụt tình cảm, thiệt thòi về một mái ấm gia đình hạnh phúc… càng thiệt thòi hơn khi bậc làm cha, làm mẹ thoái thác nghĩa vụ, trách nhiệm nuôi con và cấp dưỡng nuôi con. Vậy, vợ có được đòi chồng về mức cấp dưỡng cho con không?

Cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái ra sao?

Theo Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

  • “Cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con”.
Vợ có được đòi chồng về mức cấp dưỡng cho con không?

Theo Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định mức cấp dưỡng, cụ thể như sau:

  • “Điều 116. Mức cấp dưỡng
  • 1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
  • 2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định mức cấp dưỡng cụ thể là 1 triệu, 2 triệu hay 5 triệu/tháng mà tạo điều kiện cho các bên tự thỏa thuận dựa vào điều kiện, thu nhập của người cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.