Vợ có được thừa kế di sản của chồng trong quá trình ly thân không?

Ly thân là việc vợ chồng chấm dứt nghĩa vụ sống chung với nhau nhưng quan hệ hôn nhân chưa hoặc không chấm dứt. Vậy, nếu người chồng chết trong thời kỳ này thì vợ có được thừa kế di sản của chồng không?

Ly thân, chưa ly hôn có được hưởng thừa kế của chồng?

Căn cứ tại Điều 655 BLDS 2015 quy định về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác thì:

  • “1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
  • 2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
  • 3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.”

Như vậy, theo quy định trên trường hợp vợ chồng đang trong quá trình ly thân vẫn còn quan hệ vợ chồng thì nếu chồng mất thì vợ vẫn được hưởng thừa kế trừ trường hợp vợ thuộc trường hợp bị luật cấm theo quy định tại Điều 621 BLDS.

Đồng thời, người vợ thuộc trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 644 BLDS. 

Do đó, dù đang trong quá trình ly thân, vợ vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật kể cả chồng không để lại di sản cho vợ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.