Vợ có quyền đề nghị lưu giữ lại phôi thụ tinh trong ống nghiệm khi đã ly hôn không?

Ngày nay, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không còn xa lạ với chúng ta. Đây là một trong những phương pháp giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có mong muốn có con. Tuy nhiên, sau ly hôn thì vợ có quyền đề nghị lưu giữ lại phôi thụ tinh trong ống nghiệm không?

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định 10/2015/NĐ-CP về trường hợp người gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi ly hôn như sau:

  • “Gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi
  • 3. Trường hợp người gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi ly hôn:
  • b) Trường hợp đề nghị hủy phôi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai vợ chồng; nếu muốn tiếp tục lưu giữ thì phải có đơn đề nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, bảo quản.
  • Theo quy định trên, người khi đã ly hôn với chồng thì người vợ có quyền đề nghị lưu giữ lại phôi thụ tinh trong ống nghiệm khi có đơn đề nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, bảo quản.

Theo Khoản 4 Điều 21 Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định: 

  • Người vợ hoặc người chồng sử dụng tinh trùng, noãn, phôi thuộc trường hợp hai vợ chồng sau khi ly hôn đều đồng ý giữ, điều này làm phát sinh các quan hệ ngoài quan hệ hôn nhân gia đình thì thực hiện theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật dân sự”.

Như vậy, người vợ có quyền sử dụng phôi mà vợ chồng quyết định giữ sau khi ly hôn, nhưng con sinh ra trong trường hợp này thì chồng không có nghĩa vụ cha con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.