Vợ của sĩ quan quân đội có được làm hộ chiếu đi nước ngoài du lịch?

Hiện nay, việc đi du lịch nước ngoài là điều tương đối phổ biến. Trong trường hợp công dân Việt Nam có chồng là sĩ quan quân đội thì liệu vợ có được làm hộ chiếu đi nước ngoài hay không? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề vợ của sĩ quan quân đội có được làm hộ chiếu đi nước ngoài du lịch?

Hộ chiếu là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019: Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân”.

Vợ sĩ quan đi nước ngoài được cấp hộ chiếu phổ thông

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định đối tượng được cấp hộ chiếu như sau: Công dân Việt Nam được xem xét cấp hộ chiếu phổ thông trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này”.

Theo đó, công dân Việt Nam không thuộc trường hợp quy định Điều 21 Luật này được cấp hộ chiếu phổ thông để đi nước ngoài nếu có nhu cầu. Nếu vợ của sĩ quan quân đội không thuộc các trường hợp trên thì sẽ  được cấp hộ chiếu phổ thông khi đi nước ngoài.

Như vậy, vợ của sĩ quan quân đội có thể xin hộ chiếu phổ thông như bình thường. Việc có chồng làm trong quân đội không làm hạn chế quyền được xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài. 

Sĩ quan quân đội đi nước ngoài du lịch được cấp hộ chiếu gì?

Nếu sĩ quan quân đội không được cơ quan cử hoặc cho phép ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, mà muốn đi ra nước ngoài du lịch cùng gia đình, cùng vợ vẫn được quyền cấp hộ chiếu phổ thông để đi du lịch ở nước ngoài; tuy nhiên trước khi thực hiện các thủ tục để xin hộ chiếu phổ thông ra nước ngoài, phải báo cáo và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an mới được cấp hộ chiếu phổ thông.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.