Vợ đang ở tù, chồng bán tài sản chung được không?

Định đoạt tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân phải được sự đồng ý của hai vợ chồng. Tuy nhiên, khi vợ đang ở tù thì chồng có bán tài sản chung được không?

Chồng tự ý định đoạt tài sản chung khi vợ đang ở tù

Căn cứ theo Điều 35 Luật HN&GĐ quy định như sau:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

  • a) Bất động sản;
  • b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
  • c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Tại Điều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình….”

Trong trường hợp này, việc định đoạt tài sản chung của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận. Nếu định đoạt tài sản chung là bất động sản, động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu thì việc định đoạt đó phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Do đó, chồng không được quyền tự ý bán tài sản chung khi chưa có sự đồng ý của vợ cho dù vợ đang ở tù.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.