Vợ mới được hưởng tài sản chung của chồng với vợ cũ khi vợ cũ mất không?

Việc lập gia đình mới sau khi vợ mất là điều hợp pháp nhưng một trong số đó là vấn đề khá riêng tư khiến ta phải suy ngẫm về việc tài sản chung của vợ cũ và chồng sẽ được chia cho vợ mới thế nào?

Quy định về người thừa kế theo pháp luật

Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015: 

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Tỷ lệ chia di sản thừa kế như sau:

Vì vậy, tài sản của vợ khi mất sẽ được chia làm các phần bằng nhau cho chồng và các con. Chồng chia tài sản cho vợ mới chỉ trong phạm vi 1/2 số tài sản chung với vợ cũ, và 1/3 số di sản thừa kế mà vợ cũ đã mất để lại, vì 2/3 số di sản thừa kế vợ cũ để lại khi chia thừa kế theo pháp luật đương nhiên thuộc về các con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.